DOMÁCÍ ZÁBAVA - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY »

DZ 2002

Proč jsou při použití Windows NT/2000/XP problémy se spuštěním DZ 2002 ?

Pokud používáte operační systém Windows NT/2000/XP, je nutné mít nastavena práva pro adresář ..\System32 nebo být přihlášen(a) jako administrátor.

DZ 2000

Je možné převést data Videotéky z verzí 3.0 a 4.0 do verze 5.0 (2000) ?
Samozřejmě, že je možné data převést. Převod provedete v programu Videotéka 2000 zvolením nabídky menu Nástroje -> Převést databáze z verze 3.0 respektive 4.0. Pokud máte některý z uvedených programů nainstalován, bude příslušná nabídka zpřístupněna. V dialogovém okně, které bude zobrazeno si můžete vybrat jeden z uvedených způsobů převodu. Po skončení převodu budou všechny údaje zobrazeny v příslušných databázích.

Poznámka : Pokud budete převádět data volitelných databází, musí tyto databáze v programu Videotéka 2000 existovat.

Jak vytvořit volitelnou databázi ?
Následující postup je platný pro všechny aplikace DZ2000. V menu Soubor zvolte nabídku Volitelná databáze. V dialogovém okně pro výběr volitelné databáze zvolte příslušnou databázi (musí být ve stejném pořadí, jako v programech Videotéka 3.0 a 4.0). V dalším dialogovém okně zvolte nabídku Vytvořit novou nebo upravit stávající databázi. Poté napište do editačního pole název volitelné databáze a stiskněte tlačítko Ok. Tím je volitelná databáze vytvořena a můžete začít s převodem dat.

Jak nastavit Programovou lištu, aby se automaticky spustila při startu Windows ?
Nejprve je nutné spustit program Programová lišta 2000. Po jeho spuštění bude na některém z okrajů pracovní plochy (standardně je to horní okraj) umístěna Programová lišta. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši kdekoliv na liště a vyberte nabídku Konec. Budete dotázáni, zda chcete, aby byla Programová lišta automaticky spuštěna při startu Windows. Po vybrání možnosti Ano a restartování počítače (není nutné počítač restartovat, protože se akce projeví při novém spuštění Windows) bude Programová lišta automaticky spouštěna. Pro zrušení tohoto nastavení postupujte obdobným způsobem a na dotaz ohledně automatického spuštění odpovězte Ne.

Je možné vytisknout popisky videokazet najednou a ne po jedné ?
Bohužel tato možnost v programu Videotéka 2000 není, ale je obsažena v nové verzi programu Videotéka 2002, který je součástí skupiny programů DZ 2002.

Mohu v některém modulu DZ2000 zadávat také datová CD ?
Ano. Datová CD je možné zadávat v programu Audiotéka 2000. Po zadání evidenčního čísla je však nutné zvolit v nabídce Druh nosiče možnost Datové CD. Některá editační pole budou znepřístupněna a výpočty zbylého místa budou převedeny na MB. Pokud chcete zobrazit pouze datová CD (nebo jiný druh nosiče), zvolte nabídku menu Nástroje -> Výběr druhu nosiče pro zobrazení databáze a v ní vyberte požadovaný druh. Celá databáze bude profiltrována a zobrazí se jen vybraný druh. Pro zobrazení všech druhů zvolte v uvedené nabídce Všechny druhy.

Po odinstalování DZ2000 mi zůstala ikona v Panelu nástrojů. Jak ji mohu odstranit ?
Tuto ikonu odstraníte smazáním souboru DZ2000.cpl v adresáři \Windows\System. Při opětovném spuštění Panelu nástrojů se již ikona nezobrazí.

Poznámka : Při mazání souboru DZ2000.cpl nesmí být Panel nástrojů otevřen.