TUREK DESIGN '99
Firma, zaměřená na vývoj databázových aplikací a zprostředkování služeb v oblasti IT

 

DOMÁCÍ EVIDENCE 201x
Systém pro sledování rodinných výdajů.
Umožňuje sledovat provoz automobilu, spotřebu energií, pohyby na účtech ...

DOMÁCÍ ZÁBAVA 200x
Evidenční systém CD, MC, LP, MD, VHS, DVD, (S)VCD, knih a časopisů. Součástí programu je také evidence zapůjčených nosičů s adresářem.

- vývoj SW na  zakázku
- prodej vlastního SW
- webdesign a tvorba
  webů
- tvorba elektronických
  prezentací

- odpovědi na nejčastější
  dotazy
- technická podpora
  produktů a služeb
- stažení produktů
- objednávkový fotrmulář